ΜΠΑΤΑΡΙΑ JOY ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΧΡΩΜΕ ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ