ΖΕΥΓΟΣ ΕΚΚΕΝΤΡΑ ΓΩΝΙΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΡΣ. ΑΡΣ. ΧΡΩΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΛΟΥΤΡΟΥ