ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΠΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΧΟΥΣ 3mm ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ (ΧΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΘΗΛ. ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ)