ΡΟΖΕΤΑ ΑΒS ΧΡΩΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 110Χ110ΧΦ44 ΓΙΑ ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΑ Ν.471 ΚΑΙ ΔΙΑΚ. Ν.467 ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΤRΕΜΟLΑDΑ