ΓΩΝΙΑΚΗ ΣΩΛΗΝΑ ΟΡΘΙΩΝ ΟΥΡΗΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΑΧΙΒΑΔΑ & ΡΟΖΕΤΑ