ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΟ ΟΥΡΗΤΗΡΙΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟ ΠΛΗΡΕΣ Ν.316 TREMOLADA