ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΟ NIL ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ & ΠΑΡΟΧΗΣ