Χαλύβδινο ελατήριο θερμικά επεξεργασμένο και μαυρισμένο.

Δακτύλιοι στα άκρα.

Πάχος 0,8mm έως 1,2mm