• Μέγιστη Πίεση αντοχής:60 bar σε 25°C
  • Σωλήνα:Ελαστική εσωτερική σωλήνα EPDM μη τοξικό, κατάλληλο και για πλυντήρια πιάτων
  • Εξωτερική επιφάνεια σωλήνας:ΙΝΟΧ
  • Περιλαμβάνουν:Ενσωματωμένη ελαστική ροδέλα στα ρακόρ 3/4"
  • Πιστοποιητικό:CSI για προδιαγραφή UNI 9028
  • Τύπος πλέγματος ΙΝΟΧ:AISI 304 οκτάκλωνο (8)
  • Θερμοκρασίες λειτουργίας:Από -25 °C έως +90 °C