Η διάσταση στην παρένθεση δηλώνει τη διάσταση του σιδηροσωλήνα.