Σιαγώνες (υπάρχουν και ανταλλακτικές) με διπλή οδόντωση από θερμικά επεξεργασμένο χρωμιοβαναδιούχο χάλυβα. 

Διπλή συγκράτηση της αλυσίδας στη λαβή.

Εύχρηστο ειδικά σε περιορισμένους χώρους.