Ταπόνι μολυβιού :

Για την εκχύλωση των άκρων σε μολυβδοσωλήνες.

  • Κατασκευασμένο από πρεσαριστή λαμαρίνα.
  • Επιφάνεια με γραμμώσεις.