• Χρήση για Υγρή διάτρηση:Σε οπλισμένο μπετόν και "επιθετικά" υλικά.
  • Χρήση για Εν ξηρώ διάτρηση:Σε οικοδομικά υλικά, τούβλα, μη λειαντικά υλικά.
  • Τμήματα συγκολλημένα με ψυχρή τήξη:Εξαιρετική αντοχή στην αποκόλληση και χρήση 100% του τμήματος
  • Γρήγορη εκκίνηση κατά την 1η χρήση:Τμήματα σε αιχμή (Φ25-250mm) ή σφαίρα (Φ300-350mm)
  • Οι κορώνες είναι επανατροχιζόμενες:ΝΑΙ
  • Συμβουλές:Σεβαστείτε τις οδηγίες χρήσης (λίπαση νερού για τα λειαντικά υλικά, απορρόφηση σκόνης για τα μη λειαντικά υλικά. Έτσι θα αυξηθεί η διάρκεια ζωής των κορώνων). Η VIRAX προτείνει επανατρόχισμα των τμημάτων διαμαντιού για ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
  • Ύψος τμημάτων διαμαντιού:10 mm