• Πίεση λειτουργίας: max 10 bar
  • Θερμοκρασία εισόδου:max 110°C
  • Θερμοκρασία εξόδου:Από °C έως + °C
  • Μέγιστη Παροχή: bar
  • Βάσει προδιαγραφής:UNI EN
  • ΠΡΟΣΟΧΗ !!:Για την ομαλή λειτουργία του αναμείκτη, είναι απαραίτητη η χρήση βαλβίδων αντεπιστροφής στην είσοδο του ζεστού & κρύου νερού αντίστοιχα.