• Αυτοματισμός για την σύνδεση του ηλιακού συλλέκτη με τον λέβητα αερίου και την μεταξύ τους συνεργασία.
  •  Παρέχει αδιάλειπτα ζεστό νερό στον χρήστη για εγκαταστάσεις οι οποίες χρησιμοποιούν την ηλιακή σε συνδιασμό με άλλη πηγή θερμότητας όπως Boiler Φ.Α.

Αν το νερό στη δεξαμενή του ηλιακού είναι ήδη πολύ ζεστό (πάνω από την επιθυμητή τιμή ρύθμισης 450C), αυτόματα θα αναμιγνύεται με κρύο νερό μέσω της θερμομεικτικής βαλβίδας ώστε το νερό στην έξοδο να έχει ασφαλή σταθερή θερμοκρασία.
Όταν η θερμοκρασία στην δεξαμενή είναι πολύ χαμηλή (κάτω από 450C), γ’ινεται μεταγωγή σε μια πηγή θερμότητας (λέβητας αερίου) η οποία θα ζεστάνει το νερό και στη συνέχεια θα αναμειχθεί για να φτάσει στα επίπεδα θερμοκρασίας ρύθμισης για τις διάφορες ανάγκες ζεστού νερού στο κτήριο.

Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα :
- Εξ’ολοκλήρου αυτόνομο - Λειτουργεί χωρίς ρεύμα : 
  εξοικονόμηση ενέργειας.
- Χωρίς σύρματα και καλώδια αισθητήρων : εξοικονόμηση
  χρόνου.
- Εύκολη εγκατάσταση για νέες και παλαιές εγκαταστάσεις.
- Διανομή ζεστού νερού στο υπάρχον δίκτυο σε ιδανική
  ρυθμιζόμενη θερμοκρασία.
- Ολοκληρωμένη προστασία με χρήση θερμομεικτικής
  βαλβίδας, και βαλβίδας αυτόματης μεταγωγής.
- Συνδυασμός βαλβίδων σε ΚΙΤ για εύκολη εγκατάσταση

  • Πίεση λειτουργίας: max 10 bar
  • Θερμοκρασία εισόδου:max 110°C
  • Θερμοκρασία εξόδου:Από °C έως + °C
  • Μέγιστη Παροχή: bar
  • Βάσει προδιαγραφής:UNI EN
  • ΠΡΟΣΟΧΗ !!:Για την ομαλή λειτουργία του αναμείκτη, είναι απαραίτητη η χρήση βαλβίδων αντεπιστροφής στην είσοδο του ζεστού & κρύου νερού αντίστοιχα.