• Σκληρότητα:ASTM D 2240 Shore A70
  • Πυκνότητα:ASTM D 1817 gr/cm2 1.249
  • Θερμοκρασία Λειτουργίας:Από - 30 °C έως + 120 °C
  • Διαστάσεις:Οι διαστάσεις των o-ring (σε παρένθεση) αντιστοιχούν σε εσωτερική διάμετρο (οπή) επί διατομή (πάχος) σε χιλιοστά (mm)
  • Επιπλέον:Κατόπιν παραγγελίας, διατίθενται o-ring όλων των διαστάσεων