• Πυκνότητα κατά DIN 3754:1,7 g/cm³
  • Μέγιστη Θερμοκρασία Δοκιμής:180°C
  • Μέγιστη πίεση δοκιμής:40 bar
  • Συμπιεστότητα ASTM F36:10%
  • Χρήση:Ιδανικό για λάδια και καύσιμα, κατάλληλο για έρια, νερό, υδάτινο ατμό (μέχρι 5 bar), ασθενή οξέα και αλκάλια.