• Πυκνότητα κατά DIN 3754:1,7 g / cm3
  • Μέγιστη Θερμοκρασία Δοκιμής:320 °C
  • Μέγιστη πίεση δοκιμής:100 bar
  • Συμπιεστότητα ASTM F36:8 %
  • Χρήση:Κατάλληλο για διαλύτες, υγραέριο, λάδια, υδρογονάνθρακες, HFC, ατμό, ασθενή οξέα και αλκάλια.
  • GAS:NAI
  • Σημείωση:Το υλικό ικανοποιεί τις απαιτήσεις υγιεινής της βιομηχανίας τροφίμων και εγκαταστάσεων καθαρισμού νερού.
  • Πιστοποίηση:DVGW