• Πίεση Λειτουργίας:Από 2 έως 6 bar
  • Ελάχιστη παροχή σωλήνας δικτύου:90 lt/min.
  • Θερμοκρασία νερού:0°C - 37°C
  • Επιπλέον:ΣΤΑΘΕΡΗ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΑ 10sec