• Διάμετρος οπής έδρας:25 mm
  • Βέργα Φλοτέρ:Πλακέ
  • Διάσταση Φούσκας:Φ 300
  • Συνιστώμενη τοποθ/ση φούσκας:15 mm από την άκρη της βέργας του φλοτέρ
  • ΠΡΟΣΟΧΗ !!:Για την ομαλή λειτουργία του φλοτέρ ΜΗΝ κόβετε τη βέργα
  • Πίεση Λειτουργίας:Έως 12 bar