• Διάμετρος οπής έδρας:20 mm
  • Βέργα Φλοτέρ:Πλακέ
  • Διάσταση Φούσκας:Φ 220
  • Συνιστώμενη τοποθ/ση φούσκας:15 mm από την άκρη της βέργας του φλοτέρ
  • ΠΡΟΣΟΧΗ !!:Για την ομαλή λειτουργία του φλοτέρ ΜΗΝ κόβετε τη βέργα