Βήματα Υποβολής Παραγγελίας Web

Εναρξη Υποβολής Παραγγελίας

Ο έμπορος/πελάτης της Κ.ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ Α.Ε. εφόσον επιθυμεί να υποβάλει παραγγελία στο ηλεκτρονικό κατάστημα πρέπει προηγουμένως να επικοινωνήσει τηλεφωνικά στο 22620-71117 ή με email στο sales@kcherouvim.gr για να αρχίσει η διαδικασία εγγραφής νέου Web-χρήστη (λήψη username και password), ώστε εν συνεχεία να αναγνωρίζεται και να ταυτοποιείται από το κατάστημα, για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών του στο μέλλον.

Προσθήκη στο καλάθι :

Για την υποβολή παραγγελίας, έχει τη δυνατότητα να προσθέτει στο Καλάθι Παραγγελιών τα προϊόντα που επιθυμεί να προμηθευτεί.

Στο πρώτο βήμα του καλαθιού αγορών, ο χρήστης βλέπει τα προϊόντα που έχει προσθέσει στο καλάθι του, με τις αρχικές τιμές πώλησης (τιμές τιμοκαταλόγου χωρίς τις εκπτώσεις του και χωρίς ΦΠΑ). Αφού επιλέξει την διεύθυνση αποστολής, μπορεί να μεταβεί στο επόμενο βήμα πατώντας επάνω στο κόκκινο tab “Δημιουργία παραγγελίας”. Έπειτα, εμφανίζεται η φόρμα “Παραγγελία - Επιβεβαίωση” όπου πλέον φαίνονται τα προϊόντα προς παραγγελία με τις εκπτώσεις του χρήστη, τα στοιχεία της παραγγελίας του, καθώς και ο αριθμός του παραστατικού με τον οποίο θα γίνει η καταχώριση στο σύστημα μας. Η παραγγελία σ’ αυτό το στάδιο είναι σε κατάσταση “ΕΚΚΡΕΜΗΣ”. Για να γίνει η οριστικοποίηση της παραγγελίας και να ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής της θα πρέπει να επιλέχθεί το κόκκινο tab "Καταχώρηση παραγγελίας". Στο βήμα αυτό οι επιλογές είναι οι ακόλουθες:

Πατώντας στην επιλογή Καταχώρηση παραγγελίας προχωράει στην οθόνη ολοκλήρωσης της παραγγελίας, οπότε και θα γίνει η τελική καταχώριση της παραγγελίας .

Πατώντας στην επιλογή Ακύρωση ακυρώνεται η διαδικασία. Ωστόσο, το καλάθι δεν αδειάζει και θα εξακολουθεί να περιέχει τα προϊόντα που έχουν επιλεχθεί, ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία κάποια μελλοντική στιγμή.

Πατώντας στην επιλογή Προηγούμενο επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη με την προεπισκόπηση της παραγγελίας

Πριν από την υποβολή της παραγγελίας του πελάτη γνωστοποιείται πως τους «Όρους Χρήσης» μπορεί να τους βρει στα σχετικά έγγραφα της ιστοσελίδας μας.

Επιβεβαίωση & αποδοχή παραλαβής παραγγελίας

Κάθε παραγγελία του χρήστη/πελάτη, ακολουθείται πάντοτε από αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, σε διάστημα λίγης ώρας, εκ μέρους της Κ.ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ Α.Ε. που περιλαμβάνει την επιβεβαίωση της λήψης της παραγγελίας και επαναλαμβάνει το περιεχόμενό της. Η ηλεκτρονική αυτή αλληλογραφία εκ μέρους της εταιρείας, αποτελεί μόνον επιβεβαίωση ότι η παραγγελία έχει παραληφθεί με το περιεχόμενο που αναφέρεται και σε καμία περίπτωση δεν είναι η τιμολόγηση αυτής. Η δέσμευση των εμπορευμάτων ισχύει για τις επόμενες 7 μέρες από την αποστολή του ενημερωτικού e-mail.

 

Κατόπιν της λήψης της παραγγελίας και της ως άνω επιβεβαίωσης της λήψης της, εφόσον η Κ.ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ Α.Ε. διαπιστώσει τη διαθεσιμότητα του είδους και την ορθότητα της παραγγελίας και την απουσία τυχόν σφαλμάτων στο ηλεκτρονικό κατάστημα, προχωράει στο τελικό στάδιο της τιμολόγησης.

Καμία τροποποίηση της παραγγελίας ή νέα συμφωνία επ’ αυτής δεν γίνεται δεκτή αν δεν αποτυπωθεί εγγράφως και δεν γίνει δεκτή από αμφότερες τις πλευρές. Η επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας μπορεί να γίνει και τηλεφωνικώς, εφόσον συναινεί ο πελάτης και στην περίπτωση που κάποιο/α είδος/η δεν είναι άμεσα διαθέσιμο οπότε απαιτείται συμφωνία για το χρόνο παράδοσης.

 

Προσθήκη στα αγαπημένα :

Οι συνδεδεμένοι χρήστες μπορούν να προσθέτουν στην λίστα με τα αγαπημένα, τα είδη που τους ενδιαφέρουν και στην πορεία εάν το επιθυμούν να μεταφέρουν τα είδη αυτά στο καλάθι τους προς αγορά.

Τα είδη που έχουν προστεθεί στα αγαπημένα του χρήστη ΔΕΝ είναι παραγγελία προς την εταιρία και παραμένουν εκεί έως ότου ο χρήστης τα σβήσει ή τα μεταφέρει στο καλάθι αγορών του.

 

Η παραγγελία θεωρείται ολοκληρωμένη όταν τα είδη που έχουν προστεθεί στο καλάθι αγορών, έχουν ολοκληρώσει και τα 2 στάδια της παραγγελίας .