Τραπεζικοί Λογαριασμοί

ALPHA BANK

ALPHA - IBAN: GR4701401560156002002006285

ALPHA - ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 156-00-2002-006285

ALPHA - SWIFT CODE: CRBAGRAA

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ - IBAN: GR6501710380006038040030998

ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 6038-040030-998

ΠΕΙΡΑΙΩΣ - SWIFT CODE: PIRBGRAA

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΘΝΙΚΗ - IBAN: GR8701102720000027200138033

ΕΘΝΙΚΗ - ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 272-001380-33

ΕΘΝΙΚΗ - SWIFT CODE: ETHNGRAA

EUROBANK

EUROBANK - IBAN: GR6702603050000070200679512

EUROBANK - ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 0026.0305.07.0200679512

EUROBANK - SWIFT CODE: ERBKGRAA