Τραπεζικοί Λογαριασμοί

ALPHA BANK

ALPHA - IBAN: GR47 0140 1560 1560 0200 2006 285

ALPHA - ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 156-00-2002-006285

ALPHA - SWIFT CODE: CRBAGRAA

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ - IBAN: GR65 0171 0380 0060 3804 0030 998

ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 6038-040030-998

ΠΕΙΡΑΙΩΣ - SWIFT CODE: PIRBGRAA

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΘΝΙΚΗ - IBAN: GR87 0110 2720 0000 2720 0138 033

ΕΘΝΙΚΗ - ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 272-001380-33

ΕΘΝΙΚΗ - SWIFT CODE: ETHNGRAA

EUROBANK

EUROBANK - IBAN: GR67 0260 3050 0000 7020 0679 512

EUROBANK - ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 0026.0305.07.0200679512

EUROBANK - SWIFT CODE: ERBKGRAA