Οργάνωση της αποθήκης με το σύστημα WMS

Οργάνωση της αποθήκης με το σύστημα WMS

Με μοναδικό στόχο τις ακόμα καλύτερες υπηρεσίες προς τους πελάτες της, η Κ.ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ Α.Ε. από 01/01/2019 ανεβάζει ακόμα πιο ψηλά τον πήχη στον τομέα των Logistics, δηλαδή της αποθήκης και της διανομής, εντάσσοντας ένα ακόμα εργαλείο στις επενδύσεις των πληροφοριακών της συστημάτων.

 

Από την αρχή λοιπόν της χρονιάς, εγκαταστήθηκε το σύστημα Warehouse Management System της Entersoft μια επένδυση η οποία ενισχύει την εσωτερική οργάνωση και που πρακτικά προσφέρει την δυνατότητα για καλύτερη δρομολόγηση και εκτέλεση των παραγγελιών.

Η συγκεκριμένη επένδυση, το σύστημα διαχείρισης αποθηκών και αποθεμάτων, το WMS, εντάσσεται στο πλάνο των συνολικών επενδύσεων που γίνονται στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, αποτελεί συνέχεια των συστημάτων ERP, e-commerce και δίνει την δυνατότητα πλήρους οργάνωσης της δομής της αποθήκης.

 

Μπορούμε πλέον να γνωρίζουμε με ακρίβεια πού υπάρχει στην αποθήκη το κάθε εμπόρευμα κερδίζοντας χρόνο, να βελτιστοποιούμε τις παραλαβές από προμηθευτές δίνοντας προτεραιότητα σε αυτά που πρόκειται να ζητηθούν από τους πελάτες, να εκτελούμε πιο γρήγορα, χωρίς λάθη και χωρίς αναμονές τις παραγγελίες αλλά και να μειώνουμε τυχόν νεκρούς χρόνους στις φορτώσεις και τις αποστολές των εμπορευμάτων.

Τα εμπορεύματα μας αλλά και οι θέσεις στην αποθήκη παρακολουθούνται πλέον με barcode πράγμα που πρακτικά σημαίνει ότι τα λάθη και οι αστοχίες περιορίζονται στα όριο του μηδενός.

 

Επιπλέον, με το σύστημα Ιχνηλασιμότητας (Product Traceability System), έχουμε πλέον την δυνατότητα να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε ποιοτικά κατά την παραλαβή όλα ανεξαιρέτως τα προϊόντα ανά παρτίδα, την αποθήκευση, την συσκευασία και την διανομή πράγμα που πρακτικά σημαίνει ποιότητα και ασφάλεια αφού έτσι διασφαλίζεται η σωστή αλληλουχία αναλώσεων ανά ημερομηνία παραγωγής και άμεσου εντοπισμού και ανάκλησης πιθανής ελαττωματικής παρτίδας.

 

Οι προσπάθειες της Κ.ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ Α.Ε. για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πελάτες της δεν θα σταματήσουν εδώ.

 

Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις που προσφέρει η τεχνολογία, συνεχίζουμε να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των πελατών που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια και συνεχίζουμε να προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο συνεπείς.

 

Η Κ.ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ Α.Ε. προσπαθεί με όλες αυτές τις επενδύσεις να είναι πιο αποτελεσματική και ανταγωνιστική διαθέτοντας σημαντικό μέρος των κερδών της στην τεχνολογία που αποδεδειγμένα είναι απαραίτητο συστατικό της εξέλιξης της.